„Baltosios bangos" iniciatyva skatina Lietuvos verslą siekti skaidrumo ir etiškumo. Mano giliu įsitikinimu, tai yra dvi esminės sąlygos, kurios kuria sveiką konkurencinę aplinką, kurioje laimi visi: verslas, vartotojas, visuomenė. Be to, tai kloja pamatus tvaresnei Lietuvos ekonomikai ir pritraukia daugiau užsienio investicijų.

„Integrity PR" direktorė Daiva Lialytė

Projekto „Baltoji banga“ iniciatyvinės grupės nariai

 

 

Dr. Lyra Jakulevičienė

Mykolo Romerio universiteto 

Žmogaus teisių laboratorijos vadovė, ĮSA patarėjų tinklo narė

 

   

Darius Kuolys

Tuometinis Pilietinės visuomenės instituto

Direktorius

   

  Rytis Juozapavičius

buvęs „Transparency International“

Lietuvos filialo vadovas

   

a. a. Romas Sakadolskis

Vilniaus universiteto

Žurnalistikos instituto lektorius

 

 

 Rūta Skyrienė

Asociacijos "Investors' Forum"

Vykdomoji direktorė

 

 

 

Diana Vilytė

Tuometinė Lietuvos verslo paramos agentūros

Direktorė 

   
 

 

 

 Vaiva Žukienė

Kabelinės televizijos „Rygveda“

Steigėja ir generalinė direktorė