Už šešėlinės ekonomikos slepiasi korupcija ir žmonių apiplėšinėjimas. Tai reiškia, kad šalis vystosi lėčiau, gyventojai uždirba mažiau ir valstybė gali suteikti mažiau paslaugų savo piliečiams. Kova su korupcija, šešėlio mažinimas yra ir verslo atsakomybė. Lietuva jau pribrendo skaidriam ir atsakingam verslui.

Iniciatyvos globėja J.E. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Naujienos

2017 05 25

Diskusijoje aptartos korupciją versle mažinančios priemonės


2017 m. gegužės 23 d. vykusioje diskusijoje „Kodėl verta kurti korupcijai atsparią aplinką versle?“ pristatytas viešojo ir privataus sektorių atstovų kartu su Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) parengtas Antikorupcijos vadovas verslui (AVV). Renginys vyko Užsienio reikalų ministerijoje.

AVV parengtas STT iniciatyva, pagal Nacionalinę kovos su korupcija 2015–2025 metų programą. Jį rengiant reikšmingai prisidėjo Lietuvos atsakingo verslo asociacijos (LAVA), AB DNB banko, UAB „Ernst & Young Baltic“, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos, Teisingumo ministerijos, „Transparency International“ Lietuvos skyriaus, AB Telia Lietuva (buvusi AB TEO LT), Nacionalinės antikorupcijos asociacijos, „Baltosios bangos“, UAB „Algoritmų sistemos“ atstovai, skirtingų sričių ekspertai, atsižvelgdami į viešojo ir privataus sektoriaus patirtį kovojant su korupcija.

Renginyje dalyvavo, pranešimus skaitė EBPO ekspertė, taip pat atstovai iš STT, Užsienio reikalų ministerijos, Lietuvos verslo konfederacijos, UAB „Ernst & Young Baltic“, AB DNB banko, ESO, Inovatyvios farmacijos pramonės asociacijos (IFPA), advokatų kontoros „Tark Grunte Sutkiene“, Lietuvos nacionalinio koordinacinio centro, „Transparency International“ Lietuvos skyriaus, „Investors‘ Forum“ ir „Baltoji banga“.

Diskusijoje Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ekspertė apžvelgė EBPO iniciatyvas, skatinančias skaidraus ir atsakingo verslo principų diegimą versle, taip pat pristatė EBPO Konvencijos dėl kovos su užsienio pareigūnų papirkimu sudarant tarptautinius verslo sandorius ir EBPO Gairių daugiašalėms įmonėms poveikį verslui ir viešajam sektoriui. Šiomis gairėmis nustatomi daugiašalių įmonių elgesio standartai, kova su papirkinėjimu, prekyba poveikiu ir reikalavimu duoti kyšį.

Patikimumas, gera reputacija ir skaidrus veikimas yra itin svarbūs siekiant vieno iš svarbiausių šalies strateginių tikslų – visateisės narystės EBPO. Dėl griežtų reikalavimų šios organizacijos narėmis gali tapti tik ekonomiškai itin stiprios, skaidrios ir inovatyvios valstybės. Lietuva visateise EBPO nare siekia tapti 2018 metais. Ūkio ministerijos iniciatyva jau buvo įgyvendintas vienas iš EBPO gairėse numatytų tikslų – įkurtas Lietuvos nacionalinis koordinacinis centras. Jis palaiko ryšius su verslo bendruomene, darbuotojų organizacijomis, padeda užtikrinti, kad įmonės laikytųsi EBPO gairėse numatytų tikslų, o prireikus sprendžia dėl gairių kilusius ginčus. 

Tikimasi, kad gerosios praktikos pavyzdžiai, pateiktos rekomendacijos ir parengtas AVV bus patogus ir naudingas įrankis privataus sektoriaus įmonėms, siekiančioms efektyvesnės korupcijos prevencijos.

Renginio pristatymus galite rasti: http://www.stt.lt/lt/naujienos/?cat=1&nid=2575

Antikorupcijos vadovas: http://avv.stt.lt

Renginio nuotraukos: STT Facebook