Už šešėlinės ekonomikos slepiasi korupcija ir žmonių apiplėšinėjimas. Tai reiškia, kad šalis vystosi lėčiau, gyventojai uždirba mažiau ir valstybė gali suteikti mažiau paslaugų savo piliečiams. Kova su korupcija, šešėlio mažinimas yra ir verslo atsakomybė. Lietuva jau pribrendo skaidriam ir atsakingam verslui.

Iniciatyvą globojanti J.E. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Naujienos

2017 12 07

Bendradarbiavimas su VDI


Šiandien, gruodžio 7-ąją skaidraus verslo iniciatyva „Baltoji banga“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Valstybine darbo inspekcija (VDI). Sutartimi siekiama skatinti skaidrią Lietuvos verslo praktiką ir įsipareigojimą laikytis Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo bei kitų darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų.  

Bendradarbiaujant bus skatinamas verslo ir viešojo sektoriaus dialogas: skaidraus verslo iniciatyvos „Baltoji banga“ nariams numatoma teikti metodinės rekomendacijas, konsultacijos darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės klausimais. VDI taip pat įsitrauks į naujų narių vertinimo procesą.

„Šiandien skaidrumas konkurencingam ir atsakingam verslui yra viena pagrindinių verslo aplinkos gerinimo sričių. Tad glaudus viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimas yra ypač svarbus siekiant skatinti pokyčius. Dialogas kuria pasitikėjimą, atveria galimybes dalytis gerąja praktika ir kartu ieškoti sprendimų efektyvesniam ir skaidresniam rinkos reguliavimui“, – teigia Rūta Skyrienė, asociacijos „Investors‘ Forum“ (Asociacija) vykdomoji direktorė, iniciatyvos „Baltoji banga“ tarybos pirmininkė.

„Labai svarbu socialinius partnerius skatinti bendromis pastangomis kilti į kovą su šešėliu. Todėl visos asocijuotų ir kitų struktūrų pastangos, dalijimasis informacija, bendri veiksmai šioje srityje yra socialinis gėris. Kryptinga ir sisteminė veikla nelegalaus darbo, atlyginimo mokėjimo vokeliuose, slepiamo darbo laiko ir kitų, susijusių klausimų išgyvendinimo aspektu sukuria prielaidas visiems Lietuvos žmonėms gyventi geriau. Tikimės, kad šį sutartis praturtins bei įtvirtins VDI ir Asociacijos bendradarbiavimą šioje plotmėje“, – pasirašydamas sutartį sakė Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Jonas Gricius.