„Baltosios bangos" iniciatyva skatina Lietuvos verslą siekti skaidrumo ir etiškumo. Mano giliu įsitikinimu, tai yra dvi esminės sąlygos, kurios kuria sveiką konkurencinę aplinką, kurioje laimi visi: verslas, vartotojas, visuomenė. Be to, tai kloja pamatus tvaresnei Lietuvos ekonomikai ir pritraukia daugiau užsienio investicijų.

„Integrity PR" direktorė Daiva Lialytė

Skaidraus verslo ženklas „Baltoji banga“

„Baltosios bangos“ ženklas yra pirmasis ir vienintelis atsakingo bei skaidraus verslo žymėjimo ženklas Lietuvoje. Jis suteikiamas prie iniciatyvos prisijungusioms įmonėms ar organizacijoms. 

Prie iniciatyvos prisijungusios įmonės ir organizacijos „Baltosios bangos“ ženklu žymi savo gaminamą ar platinamą produkciją; šį ženklą taip pat naudoja marketinginėje medžiagoje bei administraciniuose dokumentuose taip informuodamos savo klientus, partnerius ir visuomenę, kad bendrovė savo pavyzdžiu padeda diegti skaidraus ir sąžiningo verslo principus Lietuvoje.

„Baltosios bangos“ ženklas - verslininko pilietiškumo ir skaidrumo simbolis, kuris žymi kad bendrovė veikia skaidriai, pasisako už etiško verslo kultūrą ir nuolat rūpinasi savo pačios reputacija.

2016 m. kartu su tyrimų bendrove RAIT atlikto tyrimo duomenimis, pusė respondentų nurodė, jog rinktųsi prekę ar paslaugą, jei ji ir būtų daugiau ar mažiau brangesnė nei jos alternatyvos, jeigu įmonė remtųsi ekologiška veikla, veiktų skaidriai, būtų Lietuviško kapitalo, socialiai atsakinga. Tai rodo, kad vartotojams šie veiklos aspektai tampa svarbūs, o įmonėms būtina apie tai komunikuoti. Skaidrumo ženklas „Baltoji banga" padeda tai padaryti. To pačio tyrimo duomenis jau 15% Lietuvos gyventojų žino ar yra matę ženklą „Baltoji banga“. 

 Ženklas „Baltoji banga“

   


Įsigydami „Baltosios bangos“ ženklu pažymėtas prekes ir paslaugas prisidedate prie verslo skaidrumo skatinimo Lietuvoje. 

Atpažinkite ir rinkites „Baltosios bangos“ prekes:

 

Kilus klausimams susisiekite su mumis.