Skaidrus verslas yra daugiau

Skaidraus verslo iniciatyvos „Baltoji banga" nariai ir partneriai dalinasi savo mintimis apie skaidrų ir etišką verslą. 

         

„Mes už skaidrų verslą! Skaidri veikla didina įmonės patrauklumą, patikimumą, didina pridėtinę įmonės vertę. Darbuotojai darosi lojalesni. Įmonės, mokėdamos darbo užmokestį vokeliuose, pakenkia pačių darbuotojų, jų vaikų ir anūkų gyvenimui. Visi nesumokėję PSD įmokų pažeidžia solidarumo principą, didina skolas, kurias perkels ant vaikų ir anūkų pečių."

Henrikas Limontas, IĮ „Aktyvas" savininkas

     
 

„Skaidrumas yra neatsiejamas nuo patikimos įmonės įvaizdžio ir reputacijos. Reputacija padeda suburti profesionalių, lojalių darbuotojų komandą, kurie dirbdami įmonėje jaučiasi saugūs ir svarbūs, todėl gali visą dėmesį sutelkti į inovacijų paiešką, jų įgyvendinimą ir pristatymą savo vartotojams."

Jurgita Būdienė, AB „Audimas" generalinė direktorė

     
 

„Mūsų verslas turi būti plėtojamas skaidriomis priemonėmis, nepažeidžiant įstatymų. Visi privalome sąžiningai mokėti mokesčius, nes tik taip galėsime būti ramūs dėl savo tėvų pensininkų, kokybiškų viešųjų socialinių paslaugų, dėl savo pačių senatvės ir kitų svarbių dalykų.“ 

Vilius Prelgauskas, UAB „Baltic Agency Service" direktorius

     

  

„Tikime, kad tik skaidrus verslas gali gyvuoti ilgai, kartu kurdamas šviesią, savimi ir savo šalimi besididžiuojančią visuomenę."

Valdas Strazdas, UAB „BIURO" direktorius 

     
 

„Mes manome, kad skaidrumas turi būti viena svarbiausių vertybių vystant verslą Lietuvoje ir užsienyje."

Darius Norkus, UAB „Cramo" generalinis direktorius

     
 

„Vertiname skaidrų darbą ir vadovaujamės kokybės bei sąžiningumo klientui vertybėmis, kurios garantuoja kliento poreikių tenkinimą, paremtą ilgamete patirtimi."

Egidijus Stašelis, UAB „Geometra" direkotrius

     

 

„Manau, kad tik skaidrus ir sąžiningas verslas turi perspektyvas vystytis ir augti ilguoju laikotarpiu. Mūsų prisijungimas prie „Baltosios bangos" iniciatyvos yra įvertinimas ir patvirtinimas, kad filosofija ir vertybės, kurių laikomės kasdienėje veikloje yra teisinga kryptis, užtikrinanti sėkmingą ir tvarų įmonės augimą bei ilgalaikius verslo santykius."

Rimvydas Ramanauskas, UAB „Inservis" direktorius 

     
 

„Baltosios bangos" iniciatyva skatina Lietuvos verslą siekti skaidrumo ir etiškumo. Mano giliu įsitikinimu, tai yra dvi esminės sąlygos,  kurios kuria sveiką konkurencinę aplinką, kurioje laimi visi: verslas, vartotojas, visuomenė. Be to, tai kloja pamatus tvaresnei Lietuvos ekonomikai ir pritraukia daugiau užsienio investicijų."

Daiva Lialytė, „Integrity PR" direktorė

     
 

Pastebime, kad verslas rodo norą ir ryžtą nepateisinti korupcijos. Mūsų užduotis – skatinti ir padėti plisti visoms verslo antikorupcinėms iniciatyvoms, kuriančioms skaidrią verslo aplinką tiek Lietuvoje, tiek užsienyje ir prisidedančioms prie mūsų šalies strateginio tikslo –  tapti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) nare“.

Saulius Urbanavičius, Specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius

     
 

„Palaikome principą kovoti prieš bet kokias korupcijos formas ir griežtai pasisakome prieš papirkinėjimą bei kyšininkavimą."

Sigitas Leonavičius, UAB „Traidenis" generalinis direktorius

     
 

„Skaidrumas - tai  mūsų įsipareigojimas ateičiai. Tikime, kad kasdien eidami šiuo keliu, kursime geresnę ateitį sau, savo vaikams ir Lietuvai."

UAB „VSA Vilnius" direktorė Jurgita Petrauskienė