„Baltosios bangos" iniciatyva skatina Lietuvos verslą siekti skaidrumo ir etiškumo. Mano giliu įsitikinimu, tai yra dvi esminės sąlygos, kurios kuria sveiką konkurencinę aplinką, kurioje laimi visi: verslas, vartotojas, visuomenė. Be to, tai kloja pamatus tvaresnei Lietuvos ekonomikai ir pritraukia daugiau užsienio investicijų.

„Integrity PR" direktorė Daiva Lialytė

Vykdoma veikla

Skaidraus ir atsakingo verslo ženklinimo iniciatyva „Baltoji banga“ ir jos projekto dalyviai siekia skatinti skaidraus verslo praktiką Lietuvoje. Siekiant šio tikslo iniciatyva vysto savo veiklą žemiau išvardytomis kryptimis.

1) Skaidraus ir etiško verslo temos aktualizavimas ir sklaida. 

  • Bendradarbiavimas su žiniasklaida: aktualių straipsnių, komentarų iniciavimas ir/ar parengimas.
  • Diskusijų, seminarų, forumų ir kitų renginių organizavimas skaidraus ir etiško verslo tematika.
  • Skaidrumo tyrimai.

 2) Švietimas. 

 3) Bendradarbiavimas su Lietuvos ir užsienio valstybinėmis organizacijomis. 

  • Iniciatyvos viduje veikia Viešųjų pirkimų darbo grupė, kartu su asociacijos „Investors‘ forum“ nariais teikianti pastabas ir siūlymus Lietuvos Viešųjų pirkimų tarnybai.
  • Dalyvavimas OECD rytų Europos ir centrinės Azijos antikorupcijos grupėje.
  • Bendradarbiavimas su Valstybine mokesčių inspekcija, Specialiųjų tyrimų biuru, LR Prezidentūra ir LR Vyriausybe.

 4) Skaidriai veikiančių įmonių telkimas ir skatinimas.

  • Projekto dalyvių iniciatyvų skatinimas skaidraus verslo plėtrai Lietuvoje.
  • Platformos kūrimas gerajai verslo praktikai pasidalinti. 
  • Priemonių ir įrankių kūrimas projekto dalyvių atskaitingumui didinti.

5) Kitos iniciatyvos ir dalyvavimas projektuose, skatinančiuose skaidraus ir atsakingo verslo sklaidą Lietuvoje.